8 faktov o psích exkrementoch

20.05.2020

  1. Podľa štatistických údajov pripadá na každého 10. až 12. obyvateľa Slovenska 1 pes. Počet psov v Slovenskej republike sa odhaduje na 500 000.
  2. Jeden gram psích exkrementov obsahuje až 23 miliónov koliformných baktérií (napr.Escherichia coli).
  3. Psím výkalom patrí 3.-4. miesto v poradí hlavných zdrojov bakteriálnej kontaminácie vodných tokov, spodných vôd a pláží. Kontaminácia vody baktériou Escherichia coli je jeden z hlavných dôvodov zákazu kúpania sa v riekach, jazerách a zatvárania verejných pláží.
  4. Veľa ľudí sa mylne domnieva, že psie exkrementy sú dobrým hnojivom. Parazity z exkrementov môžu prežívať v pôde dlhú dobu a byť zdrojom nákaz pre človeka a zvieratá. Dažďová voda priamo zanáša nebezpečný obsah exkrementov plných baktérií a parazitov do spodných vôd. Exkrementy pridávajú nadmerné množstvo dusíka do vody a znižujú obsah kyslíka nutného pre život vodných živočíchov.
  5. Psie exkrementy sú nebezpečné pre človeka, hlavne pre deti, z hľadiska možnosti nákazy rôznymi bakteriálnymi, parazitárnymi a vírusovými ochoreniami (napr. salmonelóza, giardióza,toxokaróza, pásomnica psia).
  6. Psie exkrementy sú nebezpečné pre psov samotných, ktorí sa môžu nakaziť buď priamym kontaktom cez kožu (tzv. transdermálny prenos) alebo požieraním exkrementov (tzv.koprofágia) rôznymi závažnými ochoreniami (parvoviróza, giardióza, kokcidióza, trichinelóza, askaridóza, pásomnica psia, pásomnica hrášková, machovec psí).
  7. Svetové metropoly riešia problém s nesvedomitými psičkármi vysokými pokutami (100$ v New Yorku, 600$ v Paríži a 750$ v Londýne), investujú milióny ročne do špeciálnych odpadových košov s papierovými zbernými vreckami a na motorizované jednotky na zber psích exkrementov.
  8. Štatistické údaje ukazujú, že 40% opýtaných psičkárov nezbiera exkrementy po svojich psoch a väčšina z nich to nerobí hlavne pre nedostupnosť vreciek na psie exkrementy. Igelitové vrecká sú na zber nevhodné a sú katastrofou pre životné prostredie.

Dočítali ste 8 zaujímavých faktov o psích exkrementoch. Vedeli ste, že môžete mať EDT stanicu aj vo Vašom meste? Stačí zahlasovať do ankety, na ktorú sa dostanete kliknutím na odkaz nižšie.