6 krokov fungovania EDT STANICE

19.03.2020

Jednoduchosť a efektívnosť ECO DOG TOILET STANICE je možné rozdeliť do 6-tich jednoduchých krokov.

Pes je priťahovaný k stanici s podporou svojho majiteľa. Pes vykoná potrebu a majiteľ jednoducho likviduje tuhý exkrement. Moč je filtrovaný patentovanou technológiou a výsledkom je nezávadná tekutina.

1. Psík je priťahovaný k stanici 

ECO DOG TOILET stanica priťahuje a aktívne podporuje vylučovanie psíkov vďaka špeciálnej zložke s obsahom psích feromónov, ktorá sa postupne uvoľňuje do okolia stanice. Táto zložka so psími feromónmi pôsobí na psíkov ukľudnujúco a podporuje preznačovanie ich vlastného teritória. 

2. Majiteľ psíka podporuje

Majiteľ nechá psíka inštinktívne vykonať potrebu. Potom je vhodné ho pochváliť prípadne odmeniť, aby si na venčenie v ECO DOG TOILET STANICI vytvoril návyk.

Spolupráca majiteľa a psíka pri tomto ekologickom riešení je veľmi dôležitá, lebo pes je učenlivý tvor a je potrebné podporovať na vykonávanie potreby v ECO DOG TOILET STANICI.

3. Psík vykonáva potrebu

Majiteľ nechá psíka inštinktívne vykonať potrebu. Potom je vhodné ho pochváliť prípadne odmeniť, aby si na venčenie v ECO DOG TOILET STANICI vytvoril návyk. 

4. Majiteľ likviduje tuhý exkrement 

Majiteľ naberie tuhý exkrement priloženou lopatkou aj s časťou absorpčnej hmoty a vhodí ho do plastového vreca, ktoré sa nachádza v ochrannom koši ECO DOG TOILET STANICE. 

5. Moč je filtrovaný 

Zvyšky exkrementu a vylúčený moč prechádza absorpčnou hmotou a následne filtračnou vložkou, čím sú zbavené choroboplodných zárodkov, zápachu, pH kyslosti a sú neutralizované. 


6. Výsledkom filtrácie je nezávadná tekutina