Podpis zmluvy na diaľku

Zmluvu o nájme a poskytovaní služieb súvisiacich s prenájmom ECO DOG TOILET stanice a prislúchajúcich služieb je možné uzavrieť aj na diaľku. Uzavretím zmluvy vyjadrujete súhlas s podmienkami zmluvy a všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti ECO DOG PARTNER, s. r. o.

Zmluva o nájme a poskytovaní služieb vo formáte PDF je k dispozícií na siahnutie.